Jó nap ez a halálra

(Inomi, 2003 )

Tizenöt évvel anyja rejtélyes eltűnését követően Anne Rutherfurd olyan dokumentumokra bukkan, amelyek új megvilágításba helyezik a történteket; a lánynak azzal kell szembesülnie, hogy Sophia Rutherfurd egy titokzatos halálszekta nyomait kutatva utazott át a fél galaxison.

A titkos feljegyzésekből kiolvasható információk alapján a dúsgazdag Rutherfurd família újult erővel lát a kutatáshoz. Anne apja expedíciót szervez, a leghíresebb parafenomén kutatókat szedi össze, a legjobb zsoldosokat béreli fel – pénz és befektetett energia nem számít. Már csak egyetlen megválaszolandó kérdés marad: – Sophia régi munkatársa, az időközben kalandorrá lett és sötét titkokat takargató James W. Shackleton mellett – ki legyen a kutatócsapat biztonságáért felelős zsoldosok parancsnoka?

Anne Rutherfurd ekkor hall először Brett Shaw-ról, IV. von Anstetten császár praetorianus gárdájának ezredeséről. A lány minden követ megmozgat a hírhedt testőrtiszt beszervezése érdekében, akinek már a közelébe jutni is kész művészet… Shaw eleinte hallani sem akar arról, hogy eltűntnek nyilvánított antropológusnők után kajtasson a galaxis peremvidékén, aztán személyes okból mégis elvállalja a megbízatást. Leginkább az motiválja a pozitív döntésben, hogy Shackletonnal évek óta próbálják megölni egymást, mind ez idáig sikertelenül… Na, majd most!

A vállalkozás eleinte zökkenőmentesen alakul. A személyes konfliktusokat is kiélező bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor Shaw számára világossá válik, hogy Sophia Rutherfurd valójában a legendák homályába vesző Katedrális titkát akarta kifürkészni, s ezen az úton sokkal több borzalommal kell számolnia az embernek, mintha alászállna a poklokra.